Blog

Image result for ekozdroj

Chcete snížit výdaje na energie ve Vašem podniku? Chcete obměnit staré technologie za nové a úspornější? Chcete vyrábět elektrickou nebo tepelnou energii z obnovitelných zdrojů? Jste malý nebo střední podnik a Váš projekt chystáte mimo hl. m. Prahu? Pak můžete požádat o podporu z programu Eko-energie.

Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku – kategorie Obnovitelné zdroje energie

MEXIM CONSULTING, spol. s r.o. ukončila podnikatelskou aktivitu a zaměřila se na realizaci a provoz průtočné malé vodní elektrárny Bělov. Využila ladem ležící hydroenergetický potenciál řeky Moravy na říčním kilometru 1667,77. Instalovaný elektrický výkon obou turbín je 1,6 MW.https://www.youtube.com/embed/OLTceuQA_9I

Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku – kategorie Úspory energie

Hlavním předmětem podnikání DEZA, a.s. je zpracování surového benzolu a surového dehtu včetně navazující výroby. Patří mezi významné podniky v dehtochemii ve světě a je jejím výhradním představitelem v ČR. Zrealizováním tří opatření v rámci projektu mohlo být zlepšeno energetické hospodaření firmy a rovněž napomohlo i snížení zátěže životního prostředí ve Zlínském kraji.https://www.youtube.com/embed/bzfRDX_8HKA

EKOenergie

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

EKOenergie
Logo EKOenergie
Vznik2013
Typnevládní nezisková organizace
Účelochrana životního prostředí podpora energie z obnovitelných zdrojů
SídloHelsinkiFinsko
Působnostcelosvětová
Členové40 environmentálních NNO (2016)
Oficiální webwww.ekoenergy.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

EKOenergie (angl. EKOenergy) je sdružení 40 nevládních neziskových organizací se sídlem v Helsinkách. Sdružení podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí. Nejvíce viditelným nástrojem sdružení je mezinárodní ekoznačka EKOenergie pro elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Obsah

Cíle a motivace[editovat | editovat zdroj]

  • Podpořit rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  • Přispět k ochraně biologické rozmanitostipřírodních stanovišť a ekosystémů.
  • Informovat spotřebitele o elektřině, kterou nakupují a jejím dopadu na životní prostředí.
  • Rozvinout spolupráci s jednotlivci, se skupinami a společnostmi, které sdílí ambice EKOenergie a nabídnout jim možnost aktivně se zapojit.
  • Podpořit diskuzi o obnovitelných zdrojích a spojit síly s elektrickým odvětvím, environmentálními NNO a dalšími subjekty (např. spotřebitelskými organizacemi, orgány státní správy, atd.)[1].

Sdružení[editovat | editovat zdroj]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Finská Norppaenergia byla společně se švédskou Bra Miljöval byla první ekoznačkou pro elektřinu na světě. Norppaenergia byla vytvořena v roce 1998 Finskou asociací na ochranu přírody (The Finnish Association for Nature Conservation (FANC)).

Plán pro mezinárodní ekoznačku elektřiny vznikl v rámci FANC v květnu roku 2010. Krátce poté se do projektu zapojila Bellona z Ruska, Estonský fond pro přírodu (Estonian Nature Fund), Lotyšský fond pro přírodu (Latvian Fund for Nature), Ecoserveis a AccioNatura ze Španělska a v neposlední řadě také 100% Energia Verde a REEF z Itálie. V počátečních fázích rozvoje sdružení podpořil myšlenku také RECS International. Po několika kolech veřejné konzultace schválila Rada EKOenergie 23. 2. 2013 znění oficiálního textu ‚EKOenergie – sdružení a ekoznačka“.[2]

Vedení organizace[editovat | editovat zdroj]

Vedení organizace se skládá ze správní rady, poradní skupiny a rozhodčí komise. Každá členská organizace EKOenergie jmenuje do správní rady jednoho představitele. Kancelář EKOenergie hostí Finská asociace pro ochranu přírody. Kromě stálých zaměstnanců pracují v sekretariátu také dobrovolníci z Evropské dobrovolné služby a stážisté.[3]

Členové[editovat | editovat zdroj]

Sdružení se skládá ze 40 environmentálních organizací ze 30 států. Mezi členy najdete jedny z největších environmentálních organizací a organizace specializující se na obnovitelné zdroje energie. Všichni členové mají hlasovací právo v radě EKOenergie. Rozhodnutí se přijímají tříčtvrtinovou většinou.[4]

Ekoznačka[editovat | editovat zdroj]

EKOenergy logo.jpg

Požadavky[editovat | editovat zdroj]

Ekoznačka EKOenergie je nejvíce viditelným nástrojem sdružení. Ekoznačka je jedinou mezinárodní značkou pro elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů. Elektřina může být vydávána za EKOenergii, pokud splňuje kritéria, která byla navržena sdružením. Kritéria zahrnují následující aspekty:

Mezinárodní standard[editovat | editovat zdroj]

V současnosti EKOnergii prodává více než 20 dodavatelů elektřiny z 12 státu.[6] Webová stránka je dostupná v 38 jazycích. Mezi spotřebiteli najdete jména jako je například Body Shop (ve Finsku), Globe Hope, Jalotofu, Skanska Property Česká republika a Otava Group. Vůbec prvním spotřebitelem, který začal používat elektřinu s ekoznačkou EKOenergie ve své výrobě, byl Plasthill, rodinný podnik ve východním Finsku.[7]

Výsledky[editovat | editovat zdroj]

Solar project in Tanzania

Z každé prodané MWh elektřiny EKOenergie putují prostředky do Klimatického Fondu EKOenergie. V případě že se jedná o elektřinu z vodních elektráren, prostředky sponzorují Fond pro Životní prostředí EKOenergie, který snižuje negativní působení vodních elektráren na životní prostředí.

Klimatický fond[editovat | editovat zdroj]

Klimatický fond financuje projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Prvním podpořeným projektem byla solární energie pro Tanzanii. V roce 2011 získala italská NNO Oikos finance od Evropské unie na instalaci malé vodní turbíny blízko střední školy v okrese Meru v severní Tanzanii. Během období sucha a během období zavlažování se často stává, že škola zůstane bez elektřiny. V květnu roku 2014 proto EKOenergie darovala 10 000 € na instalaci 3 kWp solárních panelů na střechu školy.[8] V červnu roku 2015 pak EKOenergie darovala 18 000 € švýcarské organizaci Solafrica na instalaci solárních panelů ve třech školách v jižním Kamerunu [9] a 28 000 € holandské organizaci HIVOS na instalaci solárních panelů ve dvou školách na indonéském ostrově Sumba.River restorations

Fond pro životní prostředí[editovat | editovat zdroj]

Fond pro životní prostředí financuje projekty na obnovu řek, které snižují negativní působení vodních elektráren na životní prostředí. Sdružení EKOenergie převzalo stávající fond staré finské ekoznačky pro elektřinu, která byla spravována Finskou organizací na ochranu přírody. Od roku 2009 bylo darováno z Fondu pro životní prostředí celkem 564 000 € na různé projekty. Například EKOenergie investovala 50 000 € z tohoto fondu na obnovu populace pstruha a raka říčního v řece Murronjoki ve středním Finsku. Řeka Murronjoki byla zatížena vodní elektrárnou na svém toku a jinými průmyslovými činnostmi, které bránily migraci pstruhů.[10]

Podpora[editovat | editovat zdroj]

LEED[editovat | editovat zdroj]

Evropská větev LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, doporučuje používat výhradně elektřinu s ekoznačkou EKOenergie. Šetrné budovy, které usilují o zisk LEED standardu, mohou získat extra body, pokud má elektřina, která je používána v budově, certifikaci EKOenergie. Text “LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe” dává EKOenergii stejný status jako americké ekoznačce Green-E. V textu se píše: „EKOenergie reprezentuje nejlepší dostupnou možnost pro udržitelnou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci Evropy. EKOenergie certifikuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, která přesahuje předpisy evropských směrnic a národních zákonů v Evropě.“[11]

Greenhouse Gas Protocol[editovat | editovat zdroj]

Greenhouse Gas Protocol je celosvětový standard pro vykazování emisí skleníkových plynů. Jedná se o společný projekt World Resources Institute a Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. V lednu roku 2015 zveřejnil sekretariát Greenhouse Gas Protocol pokyny pro kategorii 2, která radí jak vykazovat emise skleníkových plynů. Text odkazuje na EKOenergii několikrát, například kapitola 11 povzbuzující společnosti „udělat více“, odkazuje přímo na Klimatický fond EKOenergie.[12]

CDP[editovat | editovat zdroj]

CDP[13] je organizace spolupracující s největšími korporacemi na světě, jež vydává doporučení pro vykazování emisí skleníkových plynů a pomáhá vyvíjet strategii, jak emise snížit. V textu „Technické pokyny pro vykazování emisí kategorie 2“ CDP vysvětluje: “Ekoznačky jsou způsobem jako mohou podniky udělat při nákupu více EKOenergie, která je zmiňována v GHG protokolu, takovou volbu umožňuje: je to známka kvality přinášející něco navíc k sledování původu elektřiny. Elektřina prodávaná s ekoznačkou EKOenergie splňuje přísná evironmentální kritéria a podporuje fondy, které sponzorují projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Angažovanost, transparentnost a “skutky, ne slova” jsou důležitými principy práce EKOenergie.” [14]

Ekoznačka EKOenergie

Logo-EKOenergy-no-text

Značka EKOenergie je mezinárodně uznávané označení kvality pro obnovitelnou elektřinu, plyn, teplo a chlad. Ekoznačka je taky komunikační nástroj, který je používán jednotlivci i společnostmi, aby ukázali svůj závazek vůči obnovitelné energii, což podporuje ostatní, aby dělali to samé. Tím se zrychluje přechod na 100% obnovitelného světa.

Náš mezinárodní a vícejazyčný tým vám rád poskytne víc informací a odpoví na veškeré vaše otázky. Naše materiály jsou dostupné ve více než 30 jazycích.

Kritéria EKOenergie

EKOenergií označená energie je 100% obnovitelná. Naše ekoznačka zajišťuje, že spotřebovaná energie splňuje velmi přísná kritéria, která jsou ustanovená sítí NNO na ochranu životního prostředí. EKOenergie taky pomáhá spotřebitelům mít vliv na planetu pomocí našeho Klimatického fondu a Fondu pro životní prostředí.

1. Spolehlivé kontrolování a prevence dvojího zaúčtování

EKOenergie je obnovitelná, zelená energie. Aby jsme si tím byli jistí, požadujeme pečlivé kontrolování zdroje energie a zamezení dvojího započtení (což znamená, že jen 1 jedinec nebo společnost může tvrdit, že vlastní určitý Mwh obnovitelné energie). Zdroje proto musí splňovat kritéria kvality od Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. V Evropě je tohoto dosaženo pomocí záruky původu, tak jak je uvedeno v evropské legislativě, a v Americe pracujeme s REC. V ostatních zemích pracujeme s I-REC.

2. Obnovitelnost a udržitelnost

EKOenergie je udržitelně produkovaná obnovitelná energie. EKOenergií označená energie musí splňovat kritéria udržitelnosti, určená sítí EKOenergie. Zelená energie může být prodávaná se značkou EKOenergie až potom, co je schválená Sekretariátem EKOenergie nebo Radou EKOenergie. Pro více informací o schvalovacím postupu kontaktujte Sekretariát EKOenergie. Schválení je zdarma.

Naše kritéria udržitelnosti jsou následující:

  • Větrná energie a solární energie mohou být prodávány jako EKOenergií označená elektřina, jestliže se zařízení nachází mimo chráněné přírodní oblasti a důležité ptačí oblasti. Stejná pravidla platí pro energii z geothermálních zařízení a mořskou energii.
  • EKOenergií označená vodní energie pochází ze zařízení, která splňují kritéria udržitelnosti od EKOenergie. Tato zařízení musí chránit stálí proud vody, brát na vědomí migraci ryb a nechávat vhodné prostředí pro vodní živočichy.
  • Co se týká bioenergie, přijímáme jen tu, která pochází z organického odpadu a dřevní biomasy (kromě kořenů, pařezů a velkých polen). Alespoň 50% paliva použítého na tvorbu energie musí splňovat kritéria EKOenergie a jen tolik procent energie může být prodáváno pod naší značkou. Bioenergie také musí být používaná s minimální účinnosti 75%.
  • Co se týká bioplynů, přijímáme jen ze zbytků a organických odpadů produkovaných v zemědělství a průmyslu, spíše než z energetických bylin (rostliny pěstované pro produkci energie). Také schvalujem elektřinu v plyn, jestliže využitá elektřina splňuje naše kritéria udržitelnosti.

3. Nové projekty pro čistou energii

Používání EKOenergie vede k opravdové změně. Díky poptávkám pro EKOenergii se rodí nová zařízení tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Za každou prodanou MWh je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. Z tohoto fondu financujem projekty na tvorbu čisté energie v rozvojových zemích. Díky tomu můžete bez námahy podpořit změny, které by jinak nebyly možné.

Všechny projekty, které financujem, slouží k uskutečnění cílů Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj (SDG). Těmito projekty chce EKOenergie zaručit, že Váš nákup zelené energie povede k dalším úžitkům.

4. Kontrola a ověřování

EKOenergie se zakládá na ověřování od státních a regionálních autorit. Jestliže nejsou dostupné požadované informace, nezávislý externí kontrolor zkontroluje, jestli jsou splňovaná kritéria EKOenergie. Více informací můžete najít na EKOenergie – síť a značka.

Brno postaví unikátní spalovnu: Zlikviduje veškerý odpad, vyrobí hodně tepla a je eko

Takto má po modernizaci vypadat brněnská spalovna

31. ledna 2021 ● 10:51Sdílej:

Samé plusy bude mít nejmodernější spalovací linka České republiky, která vznikne v Brně. Dokáže zlikvidovat veškerý nerecyklovaný odpad Brna a širokého okolí a proměnit ho na teplo. Navíc výrazně sníží emise oxidu uhličitého.

„Zatímco v České republice končí na skládce každý druhý kilogram komunálního odpadu, my jej dokážeme takřka ze 100 % využít na výrobu tepla a energie,“ uvedl předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Dvě městské firmy dokončily v Brně projekt ve spalovně

Teplo pro půl Brna

Nová spalovací linka bude mít kapacitu 132 tisíc tun nerecyklovaného odpadu ročně. Což by bylo dostatečné i pro více než půlmilionové město. „Z odpadu dokážeme zajistit teplo pro téměř polovinu Brna,“ ujistil mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.

Brno bude díky tomu méně závislé na dodávkách plynu. Navíc udělalo výrazný ekologický krok. „Množství oxidu uhličitého (CO2) klesne o téměř 160 tisíc tun ročně. Snižování emisí CO2 je přitom náš dlouhodobý plán, do roku 2030 je chceme snížit o 40 %,“ vysvětlil náměstek primátorky Brna Petr Hladík (36, KDU-ČSL).

Na Domažlicku vzplála nelegální skládka: Odolává snahám o hašení, zahrnou ji hlínou

Chytá vodní páru

Nová linka jako jediná v České republice bude schopná chytat i vodní páru, která vzniká během spalovacího procesu. „Vypadá to jako maličkost, nicméně takto za den zachytíme cca 170 tisíc litrů vody, kterou můžeme dále využít!,“ vysvětlil Kačírek.

Spalovna, která má již souhlasné stanovisko životního prostředí EIA, bude stát dvě miliardy korun. Vůči současnému stavu dodá do sítě o polovinu více tepla než dosud. U elektrické energie stoupne produkce dokonce o  230 %, na 158 000 MWh,“ upřesnil mluvčí SAKO.

Košík nabídne zelenou energii od Nano Energies

Košík zařazuje do své nabídky nový tarif Ekoenergie pro dodavatele i koncové zákazníky. Ti si budou moci vybrat i výrobky vyrobené zelenou energií.Zdroj: Košík

Zdroj: Košík

Online supermarket Košík uvádí další ze svých ekologicky orientovaných aktivit. Po bezobalovém prodejiekodrogerii či recyklovaných PET lahví nově nabízí energetický tarif Ekoenergie, který připravil ve spolupráci se společností Nano Energies.

„Pokud se chceme stát opravdovým hybatelem změny v oblasti výroby a prodeje potravin, musíme se pustit i do tak ambiciózních věcí, jako je spotřeba energie v potravinářství. Fandíme všem dodavatelům, kteří při produkci nebo výrobě šetří přírodu nebo produkují ekologicky šetrné výrobky, ale zároveň věříme, že je možné jít ještě dál,” vysvětluje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

Tarif Ekoenergie nabídne energii výhradně z obnovitelných zdrojů s minimálním environmentálním dopadem, pocházet přitom bude od malých dodavatelů – tedy majitelů vodních, větrných, solárních nebo bioplynových elektráren. Je určený pro dodavatele i zákazníky a jeho zařazení do nabídky je prvním krokem online supermarketu k vytvoření bezemisního cyklu potravin. „Všechny naše ekologické aktivity budou mít jen částečný dopad, pokud se nedokážeme postavit takové výzvě, jako je vyloučení emisních zdrojů elektřiny z celého procesu – od dodavatelů po prodej. Jsme totiž přesvědčeni, že již dnes je možné jednoduše uzavřít kompletní zelený energetický cyklus – tedy prodat zákazníkovi, který sám využívá pouze obnovitelnou energii, produkty, které byly vyrobené výhradně s pomocí zelené elektřiny. A stejnou energii využít i na skladování a závoz,“ dodává Jeřábek.

Smlouva pro odběratele v rámci tarifu Ekoenergie se bude uzavírat na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a za ceny srovnatelné s konkurenčními nabídkami elektřiny vyrobené z konvenčních zdrojů. Přejít na zelený tarif by měl být co nejjednodušší a nebude vyžadovat návštěvu úřadu nebo vyplňování složitých formulářů. Stačit bude vyplnit poptávku na webupřidat poslední vyúčtování, a pokud bude následně zákazník souhlasit s nabídnutou cenovou kalkulací a podmínkami, může již podepsat smlouvu. Tu bude možné uzavřít i z mobilního telefonu.

Dodavatelé, kteří budou tarif využívat, získají na Košíku zelenou certifikaci v podobě označení „Vyrobeno s ekoenergií“ a jejich produkty bude možné samostatně filtrovat. Známku ekoenergetického produktu budou moci využívat v rámci své marketingové komunikace nebo ji umístit i na obaly výrobků. Do stejné kategorie budou zařazeni také ti výrobci, kteří energii potřebnou k výrobě prokazatelně pokrývají vlastními zdroji. Mezi výrobce, kteří mohou nyní zelenou certifikaci využívat, patří Biopekárna Zemanka, Countrylife a Tierra Verde. „Oslovujeme ale i další dodavatele. Zaměříme se v tomto ohledu především na farmáře a menší výrobce, kteří by mohli zelenou energii nejen odebírat, ale sami vyrábět,“ přiblížil Tomáš Jeřábek s tím, že předpokládá, že do deseti let bude v rámci jeho klubu alespoň třetina odběratelů zároveň dodavateli.